Bahçeþehir'den Aþure ziyafetine davet

Bahçeþehir Koleji Manavgat Muharrem Ayý'nýn bereketi, huzuru, mutluluðu ve sevinci olan Aþure için bugün Bahçeþehir Koleji Kampusü'nde Aþure etkinliði düzenliyor.

Akdeniz Haber - - Gündem -

Mübarek Muharrem Ayý vesilesi ile Aþure Etkinliði düzenlediklerini ifade eden Bahçeþehir Koleji Manavgat Okul Aile Birliði Baþkaný Adnan Daðdelen, "Muharrem Ayý, Kuran-ý Kerim'de deðer verilen dört aydan biridir. Muharrem Ayý'nýn onuncu günü Aþure günüdür. Bizde bu mübarek günde Bahçeþehir Koleji Manavgat ailesi olarak bugün Bahçeþehir Kampusü'nde saat 11:00 ile 14:00 saatleri arasýn- da Aþure Etkinliði düzenliyoruz. Bütün velilerimizi ve Manavgatlýlarý bekliyoruz. Unutmayýn ki bu özel günler paylaþtýkça çoðalýr ve kýymet bilinir. Bu vesile ile bütün Ýslam Aleminin mübarek Muharrem Ayý'ný kutluyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.