Hafta sonuna dikkat

Antalya Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüðü, Antalya ve ilçelerinde hafta sonu yaðýþlarýn etkili olacaðý bildirildi.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Yapýlan açýklamada oluþabilecek tehlikelere karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmasý uyarýsý yapýldý. Manavgat Kaymakamlýðý'nýn yaptýðý yazýlý açýklamada Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüðü'nün þiddetli yaðýþ uyarýsý yaptýðýný bildirdi. Uyarýya göre; Antalya Merkez sahillerinde Kaþ, Demre, Finike, Kumluca, Serik, Kemer, Manavgat, Ýbradý ve Alanya'da yaðýþlarýn yer yer þiddetli olmasý bekleniyor. Bu nedenle, dolu, taþkýn, yýldýrým, hortum ve yaðýþ anýnda kuvvetli rüzgar gibi oluþabilecek tehlikelere karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmasý uyarýsý yapýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.