Kurt'tan Öðretmenler Günü mesajý

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Türk Eðitim-Sen Antalya 2 Nolu Þube Baþkaný Fethi Kurt, 24 Kasým Öðretmenler günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Kurt mesajýnda, "Bir öðretmenler gününü daha ülkemizin fotoðrafýna bakarak, maddi-manevi, sosyal, kültürel ekonomik yönden Türk öðretmeninin durumunu maalesef üzülerek hep birlikte kutluyoruz. Baþta þehit öðretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eðitim çalýþanlarýnýn ruhlarý þad olsun der meslektaþlarýma baþarý ve mutluluklar dilerim" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.