Manavgat'''ta Öðretmenlerr Günü 24 Kasým Öðretmenler Günü Manavgat'ta törenlerle kutlanacak

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Yarýn saat 09.00'da Cumhuriyet Meydaný'nda Atatürk Anýtý'na çelenklerin sunumuyla baþlayacak olan tören Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam edecek. Saat 10.00'da Manavgat Özel Akdeniz Baþarý Koleji Konferans Salonu'nda yapýlacak. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç'ýn konuþmalarý ile devam edecek olan program öðretmenlerce hazýrlanan Müzik dinletisi, emekli öðretmenler adýna bir öðretmenin konuþmasý, emekli öðretmenlere plaket verilmesi, öðretmenlik mesleðine yeni giren öðretmenlerin yemin töreni ile Öðretmen Marþý'nýn okunmasý, resim, þiir, kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile son bulacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.