Avþar Spor Almanya yolcusu

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

30 Kasým 2013 tarihinde Almanya'nýn Köln þehrinde yapýlacak olan Muay Thai Avrupa kemer maçýnda Manavgat Avþar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularýndan Hasan Ali Yýldýz þampiyonada Manavgat'ý temsil edecek.

30 Kasým 2013 tarihinde Almanya'nýn Köln þehrinde yapýlacak olan Muay Thai Avrupa kemer maçýnda Manavgat Avþar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularýndan Hasan Ali Yýldýz þampiyonada Manavgat'ý temsil edecek. Ulusal ve uluslararasý þampiyonalarda büyük baþarý gösteren ve Manavgat'ý baþarýyla temsil eden Avþar Gençlik ve Spor Kulübü, 30 Kasým 2013 tarihinde Almanya'nýn Köln þehrinde yapýlacak olan Muay Thai Avrupa kemer maçýna katýlacak. Kemer maçýnda Avþar Spor'dan Hasan Ali Yýldýz mücadele verecek. Hasan Ali Yýldýz, þampiyona hazýrlýklarýný Muay Thai Antalya Ýl Temsilcisi ve Avþar Spor Kulübü Antrenörü Yasin Avþar ile sürdürüyor. Hasan Ali Yýldýz ve Antröner Yasin Avþar hazýrlýklarý tamamladýktan sonra 29 Kasým Cuma günü Almanya'ya gidecek. Konuyla ilgili açýklama yapan Avþar Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Tanzer Yýldýrýmdemir, mücadele sporlarýnda Avþar Spor Kulübü'nün bir marka haline geldiðini belirterek, beþ dalda da (Muay Thai, Boks, Kick Boks, Tekvando ve Wushu)'da bugüne kadar büyük baþarýlar elde ettiklerini söyledi. Almaya'da yapýlacak Muay Thai maçýna sporcularý Hasan Ali Yýldýz ile Antrenör Yasin Avþar'ýn katýlacaðýný ifade eden Yýldýrýmdemir þöyle konuþtu: "Sporcularýmýz bölgesel, ulusal ve uluslararasý tüm þampiyonlarda büyük baþarý göstererek madalya ve

kupalarla dönmüþtür. Almanya 'da yapýlacak kemer maçýnda da sporcumuz Hasan Ali Yýldýz'ýn büyük baþarý göstererek Manavgat'ý en iyi þekilde temsil edecektir. Þimdiden kendisine baþarýlar diliyorum. Manavgat halkýmýzýn da mücadele sporlarýna ilgi ve katkýlarýný bekliyorum" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.