Manavgat ürünleri dünyaya açýlýyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý organizasyonunda "Merhaba Dünya" sloganý ile bugün Sueno Hotel'de gerçekleþecek olan Manavgatlý iþ adamlarýnýn ihracatla tanýþma etkinliðine 200 firma müracaat etti. Söz konusu toplantýya iliþkin hazýrlýklar olanca hýzýyla sürüyor. MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ, bugün saat 15.00'de Sueno Otel'de gerçekleþecek olan organizasyon için hazýrlýklarýnýn sürdüðünü belirterek þu ana kadar Manavgat'tan 200'e yakýn firmanýn organizasyona katýlmak için müracaat ettiðini söyledi. TÜM ÝÞ ADAMLARI

DAVETLÝ Organizasyona tekstil, deri çanta, hazýr giyim, inþaat ve inþaat malzemeleri, tarým ürünleri, yaþ sebze ve meyve, kozmetik ve temizlik ürünleri gibi birçok farklý alanda müracaat olduðunu kaydeden Boztaþ, "sadece üretici firmalarýn deðil, bayiler ve ihra- cat yapmak isteyen herkesin bu etkinliðe katýlabileceklerini" ifade etti.

TÜRKÝYE'YE GELDÝLER Organizasyona Ekvator Ginesi, Sýrbistan, Hýrvatistan ve Kolombiya'dan 38 firmanýn katýlacaðýný ifade eden Baþkan Boztaþ, "38 iþ adamý Ýstanbul'a geldi. Bir kýsmý Salý günü bir kýsmý da Çarþamba günü Manavgat'a gelecek" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.