Ýki devlet..

Akdeniz Haber - - Gündem -

deðildi bu! "Ýki, yani iki devlet!.." Avrupalý parlamenterler de bu görüntülere þu görüþle katýlýyorlardý: "Türkiye büyük ülke, iki devleti kaldýrýr!" **** Aradan 23 yýl geçmiþ... Önce "iki dil", sonra "özerklik..." Ardýndan "açýlým..." Kaçýlým, saçýlým, "akiller" falan derken, Erdoðan Barzani'nin yanýnda noktayý koydu: "Kürdistan..." Fazla eleþtirmeye gerek yok! AKP'nin adý bile yokken çocuklar istemiþti: "Ýki, yani iki devlet!.."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.