B

Akdeniz Haber - - Gündem -

üyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'ý Rusya'nýn Rostov Na Donu ve Omsk þehirlerinin belediye yöneticileri ziyaret etti. Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin kardeþ þehirlerinden olan Rusya'nýn Rostov Na Donu ve Omsk þehirlerinin belediye yöneticileri Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'ý ziyaret etti. Ziyarette Omsk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kasyanova Ýrina, Rostov Na Donu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Vitaliy Viktoroviç Zolohutin, Lenin Ýlçe Belediye Baþkaný Sergey Karpoviç Suharev, Rostov Bölge Meclisi Milletvekili Ýgor Vladimiroviç Berejnoy, Omsk Çocuk ve Sanat Okulu Müdürü Gadelþina Tatyana, Okms Drama Tiyatrosu Müdürü Suhonina Tatyana Nikolaevna ve Rusya Federasyonu Baþkonsolosu Aleksandr Tosltopyatenko ve Rusya Antalya Konsolosu Alexey Shinanov da hazýr bulundu RUS TURÝSTLER SEVÝNDÝRÝYOR Baþkan Mustafa Akaydýn, bu yýl turizmde güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Rusya'dan gelen turistler bizleri sevindiriyor. Kasým ayýnda olmamýza raðmen hava sýcaklýðý çok güzel gidiyor. Bunun turizme yansýmalarýný görüyoruz. Bu yýl rekor kýrarak 11 milyon turisti geçtik. Bunun büyük çoðunluðu Rus turistlerden oluþuyor. Büyükþehir Belediyesi olarak Kaleiçi'nde Kültür Evi yaptýk. Burada kardeþ þehirlerin kültürlerini yansýtmasýný saðlayacaðýz. Sizlerde her türlü katkýyý sunabilirsiniz" dedi. EN ÇOK ANTALYA

TANINIYOR Omsk Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kasyanova Ýrina, Antalya'ya her geliþinde ayrý bir mutluluk duyduðunu söyleyerek, þöyle konuþtu: "Omsk'un birçok kardeþ þehri bulunuyor. Ancak en çok Antalya tanýnýyor. Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen özellikle çocuklu aileler burayý çok seviyor. Antalya'dan Omsk'a özel bir gösteri için gelen çocuklar, çok güzel gösteriler sundu. Bu tür etkinliklerle kardeþlik iliþkilerimiz geliþiyor." Baþkan Akaydýn, Omsk ve Rostov Na Donu heyetine Antalya'ný tanýtan çeþitli hediyeler takdim etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.