‘BOÞ LAFA DA KÖSTEK'

Ünal'a Akyol Taksi'den büyük destek

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat Þoförler Odasý Baþkanlýðý seçimleri öncesinde Akyol Taksi Kooperatifi Baþkaný Ramazan Ak, kendileri hakkýnda çýkan 'Oluþuma Büyük Destek' söylentilerine sert tepki vererek bu sözleri çýkartan þahsýn kooperatifle yakýndan uzaktan alakasý hatta etkisinin dahi olmadýðýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.