Ö

Akdeniz Haber - - Gündem -

zel Toros Sema Koleji'nde Matematik dersine olan ilgili arttýrmak amacýyla turnuva düzenlendi Özel Toros Sema Ortaokulu Matematik Zümresi Matematik dersine olan ilgiyi arttýrmak amacýyla Kasým ayý içerisinde yapýlan HEDEF 4 yarýþmasý öðrenciler arasýnda büyük merak uyandýrdý. Katýlýmýn yoðunluðundan dolayý öðrenciler arasýnda yaþanan tatlý rekabet sonucunda büyük turnuvaya katýlacak olan öðrenciler belirlendi. 5. 6. ve 7. sýnýflarýn kendi aralarýnda yaptýklarý turnuvada dereceye giren öðrenciler Antalya'da yapýlacak olan büyük turnuvaya katýlmaya hak kazandý. Yapýlan turnuvada 7.sýnýflardan; 1. Tuana Dýrbalý, 2. Kübra Erol, 3. Metehan Uncu; 6. sýnýflardan; 1. Muhammet Emin Ülgen, 2. Ahmet Çalýþkan, 3.Reþat Göktan Özturan, 5.sýnýflardan; 1.Tuana Koca, 2. Sude Karaarslan, 3. Þeref Karamancý dereceye girdi ve Antalya geneli yapýlacak olan turnuvada yarýþmaya hak kazandý. Katýlýma olan ilgiden duyduðu memnuniyeti belirten Özel Toros Sema Ortaokulu Matematik Zümresi Baþkaný Fethullah Oktan; gelecek aylarda da bu tür yarýþmalarýn devam edeceðini amaçlarýnýn ise Matematik dersini sevdirmek olduðunu açýkladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.