H

Akdeniz Haber - - Gündem -

er yýl düzenli bir þekilde okul velilerine yapýlmakta olan anne baba okulu eðitimleri geçtiðimiz cuma akþamý çocukta özgüven semineri ile baþladý. Önceki yýllarýn aksine 10 hafta devam edecek olan eðitime velilerin ilgisi çok büyük oldu. Toros Sema kolejinin rehberlik servisinin düzenlemiþ olduðu programýn bu haftaki konusu iletiþim becerileri. Günümüzde haberleþme vasýtalarý ve teknolojinin iletiþimi olumsuz etkilediði bir dönemde, insanlar ruhen birbiriyle haberleþemiyor. Bu acýdan programlar daha da önem kazanýyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.