Öküz çobaný… 2

Akdeniz Haber - - Gündem -

3.5.1977 tarihli Hürriyet'te çýkan imzasýz küçük bir fýkrayý "Çetin Altan"dan aktarýyoruz: "Ne hikmetse.." Avrupalýlar, Amerikalýlara kýzdýklarý zaman: "Zaten Amerika"yi kovboylar yönetiyor" derler. Bu açýdan büyük bir benzerlik sayýlýr Türkiye ile Amerika arasýnda. Çünkü bizde de yöneticilerin çoðu kovboy türündendir. "Ne anlamda yani?" diye sormayýn. Malum ya.. "Kovboy, Tükçe'de öküz çobaný demektir."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.