‘Aþure paylaþmaktýr'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Azimhan Ticaret tarafýndan Cumhuriyet Meydaný'nda vatandaþlara 2 bin kase aþure ve 100 bin liralýk indirim çeki daðýtýldý. Manavgat'ýn önde gelen mobilya ve beyaz eþya firmalarýndan olan Azimhan Ticaret tarafýndan Cumhuriyet Meydaný'nda 2 bin kase Aþure daðýtýldý. Vatandaþlarýn büyük ilgi gösterirken, firma sahiplerinden Mücahit Tatar, vatandaþlara aþure ikram etti. Mücahit Tatar, Aþure daðýtýmý sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Aþure'nin birliði ve beraberliði simgelediðini de ifade ederek; "Bizin inancýmýza göre, Aþure paylaþmaktýr. Bugün bizde burada sosyal sorumluluk projelerimizden birini daha gerçekleþtiriyoruz. Aþuremize katýlan herkese çok teþekkür ediyoruz. " dedi. Mücahit Tatar, Aþure daðýtýmý sýrasýndan vatandaþlara toplam 100 bin liralýk indirim çeki de verildiðini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.