GÜLELÝM BEEEE..

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Sýkýntýlar ve de stres günlük yaþamýmýzýn en yoðun dostudur. Ýþte onun içindir ki arada bir gülmekte ilaç gibi gelir.

Ýlaç.. Sorunlardan arada sýrada olsa gülerek kaç. Gülerek.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.