Recep Barut'tan Oymapýnar ziyareti

Akdeniz Haber - - Gündem -

Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 2009 yýlýnda seçimlere birkaç gün kala hayatýný kaybeden Oymapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Bozkurt'un anne ve babasýný ziyaret etti. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' diyerek baþladýðý 30 Mart yerel seçimleri öncesinde belde belediye baþkanlarýyla Oymapýnar'a özel bir ziyarette bulundu. Gündoðdu Belediye Baþkaný Hüseyin Nalcý, Sarýlar Belediye Baþkaný Mustafa Erkan Ersoy, Ilýca Belediye Baþkaný Fazýl Öz, Taþaðýl Belediye Baþkaný Ahmet Alp'inde katýldýðý ziyarette Ak Parti Manavgat belediye Baþkan Adayý recep Barut, 2009 yýlýnda vefat eden Mehmet Bozkurt'un anne ve babasýný ziyaret etti. Merhum Mehmet Bozkurt'un annesi Zeynep Bozkurt ve babasý Mehmet Ali Bozkurt'un ellerini öpen Barut, yerel seçimler için Ak Parti'den belediye baþkan adayý olduðunu ve kendilerinden dua istemeye geldiðini söyledi. Oymapýnar'ýn merhum belediye baþkaný Mehmet Bozkurt'un babasý Mehmet Ali Bozkurt'ta, Recep Barut'un aday olmasýndan dolayý çok sevinçli olduðunu söyleyerek, "Belediye baþkanlarýmýzla birlikte gelmiþsiniz. Allah birliðinizi ve dirliðinizi bozmasýn. Siz böyle birlikte oldukça elbette bütün engelleri aþacaksýnýz. Allah size yardým edecek. Bizde elimizden geldiðince sizlere dualarýmýzla destek vereceðiz. Allah muvaffak etsin" dedi. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Oymapýnar seçim bürosunda partililerle de bir görüþme yaptý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.