Davutoðlu ve Çavuþoðlu, Barut için geliyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

Dýþ iþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile AB Bakaný ve Baþ müzakereci Mevlut Çavuþoðlu, Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'un seçim çalýþmalarýna destek için bugün Manavgat'a geliyor. Bakan Davutoðlu ve Çavuþoðlu'na Manavgat ziyaretinde Ak Parti Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Davutoðlu ve Ak Parti Ýl Baþkaný Av. Mustafa Köse'de eþlik edecek. Bakan Davutoðlu ve Çavuþoðlu Manavgat'ta saat 13.30'da Recep Barut'un Sarýlar seçim ofisinin açýlýþýný yapacaðý ardýndan ise Taþaðýl Seçim Bürosu'nun açýlýþýný yaparak Manavgat'tan ayrýlacaklarý bildirildi. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile Antalya Milletvekili olan AB Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nu Manavgat'ta aðýrlamaktan büyük mutluluk duyacaklarýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.