Þiþedeki cin ve Temel

Akdeniz Haber - - Gündem -

Temel suyun kenarýnda güneþlenirken bir þiþe dönüp-dolaþýp önüne gelmiþ. Merak edip almýþ ve kapaðýný açmýþ. Ne görsün? Ýçinden bir "cin" çýkmýþ... Çýktýktan sonra da büyüyüp bir "dev" olmuþ Temel'e sormuþ: "Dile benden ne dilersen?" Temel, utanmýþ, çekinmiþ ve þiþenin kapaðýný açtýðýna bin piþman olmuþ: "Özür dilerim..."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.