Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýtalya yolcusu

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Müdür Yardýmcýsý Ümmühani Kaplan ve Ýngilizce Öðretmeni Zühal Boroðlu Istýtuto Tecnico Economico Statale "Gioacchino Russo" okulunun daveti üzerine Ýtalya'ya gidiyor. Manavgat Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Nadir Arslan, "Erasmus+ Programý Kapsamýnda Ýtalya/Sicilyanýn Paterno Þehrindeki Istýtuto Tecnico Economico Statale" "Gioacchino Russo" okulundan proje hazýrlýk ziyareti için davet aldýk. Proje hazýrlama ekibimiz 23 - 28 Þubat tarihleri arasýnda Ýtalya gidecek. Türkiye'nin yaný sýra 6 ülke daha katýlacak. Okulumuz 3 yýl sürmesi planlanan bu çalýþmayla doðu ve batý kültürleri arasýnda bir köprü olmayý hedefliyor" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.