CHP Meclis Üyelerinin tam listesi A

Akdeniz Haber - - Gündem -

ntalya ve ilçelerindeki CHP belediye meclis üyesi listeleri seçim kuruluna veril- di. Ýþte CHP'nin Antalya'da ilçe belediye meclis üyesi listeleri; MURATPAÞA Recep Toksöz, Songül Baþkaya, Erol Karabekir, Ercan Merthatun, Özgür Taylan Budak,Mustafa Çetin, Hüseyin Erþin,Gülay Akýn,Mustafa Durna,Yener Altýntaþ,Hasan Hüsnü Kilit,Nuran Yýlmaz,Mutlugül Tarým, Ahmet Öztürk,Mahmut Yýldýrým,Cem Kotan, Ýbrahim Cephaneci,Hüseyin Sarý,Murat Þimþek,Mehmet Tosun,Zafer Menekþe,Ahmet Kumbul ,Mehmet Öztürk,Kalender Nergiz,Kadir Çetinkaya, Suzan Þimþek,Aygül Kýlýç,Ahmet Akkanat,Seda Özel,Kadriye Deniz,Mevlüt Çýnar,Selma Doydu, Sema Alýn KONTENJAN Reþat Oktay, Ýbrahim Güney,Mimar Sinan Özkan,Ali Kuþ, KONYAALTI Sýtký Soydal,Önder Önen,Edip Kemal Bahadýr,Ruhi Beþiktaþ,Mehmet Hacý Arifoðlu,Ali Polat,Ayhan Abay,Onur Duruk,Halil Tolga Ayvazoðlu,Nail Avcý,Ünal Canko,Ömer Faruk Dalbudak,Büþra Dirgen, Ýlhan Buðdaycý,Lokman Atasoy,Hacet Kavak,Nazife Demirtaþ,Fatma Durmuþ,Candan Latifoðlu Sivrikaþ, Sevilay Özdemir,Ömer Özgür,Buket Türkyýlmaz,Halil Zengin,Nurten Erenler,Gül Ekici,Gülay Bolatan, Aziz Bakýr,Abidin Ýfrit KONTENJAN Cansel Tuncer,Taner Cihantimur,Þafak Otuzaltý KEPEZ Süleyman Acar,Zeki Durmaz,Þahali Ýnce,Osman Hanedan,Kadir Zeybek,Ekrem Ersoy,Erdoðan Yarbaþ, Servet Yýldýz,Eren Kurt,Ali Çamlýdað,Muhittin Arýk,Ramazan Þahin,Muzaffer Kayseri,Þevket Yiðit,Namýk Kemal Uçan,Veli Yýlmaz,Binali Doðan,Can Ekrem Ateþ,Hüseyin Tatar,Mübeccel Yýldýrým,Ayþe Çankaya,Önder Kayhan,Hüseyin Dinçer,Ramazan Keser,Sýdýka Metelik,Fatma Aslan,Hazal Gencay,Coþkun Yüce,Filiz Cav,Ömer Semiz,Mustafa Yiðitsoy,Nazim Aktaþ,Hüseyin Aydýn KONTENJAN Hayrullah Ýþleyen,Ramazan Alkan,Azmi Ataþ,Yavuz Karacan DÖÞEMEALTI Zafer Yörük,Sami Altun,Süleyman Güçlü,Suzan Küçükbaþkan,Ramazan Bahþi,Ahmet Küçüktekin,Hüseyin Bengi,Hüseyin Çetinkaya,Ahmet Kývrak,Ali Uçar,Bekir Özkan,Özgür Gökçeoðlu,Selçuk Dikmen KONTENJAN Sabri Özmen,Þevket Özkan,Osman Öner ELMALI Erdal R. Altaca,Salih Arý,Hýdýr Ayhan,Kamuran Ünal,Mehmet Özel,Ali Alvur,Ünal Demir,Özcan Coþkun,Erhan Durkan,Salim Akdað,Ahmet Çelik,Ýsmet Öztürk,Mehmet Atlý KONTENJAN Ramazan Karakülah,Hüseyin Þahin KEMER Batur Iþýk,Saffet Yenigün,Ýbrahim Tok,Hasan Ali Acar,Kerem Uluþ,Mehmet Çokseyrek,Basri Akay,Fatih Urhan,Türkan Adaletli,Uður Keskin,Adem Sayým Yýldýrým,Ebru Uysal,Daria Özökten KONTENJAN Ali Aslantaþ,Ayþe Altay KUMLUCA Seyfi Arýkan,Atakan Çetin,Ramazan Uluþar,Mustafa Taþgýn,Feride Salur,Orhan Engin,Halil Dinçer,Ferhat Acar,Mustafa Baþar,Fahrettin Karaöz,Sumru Özdemir,Refik Nacakçý,Ali Çetiner,Yýlmaz Öncel,Ýsmet Karakuþ,Mehmet Dikmen,Hamdi Özer,Okan Ertürk,Ömer Bayram,Ahmet Ali Coþan,Ýsmail Baþar,Kemal Atalay MANAVGAT Erþan Özden,Oytun Eylem Doðmuþ,Hasan Þekerlisoy,Bülent Özgüven,Abdulhalim Demiral,Aydýn Öz,Ayþe Çetin Önal,Nilsu M. Cengüzler Gündüz,Mustafa Yapýr,Füsun Yýlmaz,Abdullah Önel,Osman Sarýkaya,Tevfik Anlar,Osman Sarý,Ali Azak,Veli Özkan,Ýsmail Ataseven,Çiðdem Tankaya,Ferit Gündüz,Fatma Acar,Dilek Duran,Elçe Taþ,Numan Ünal,Mustafa Salcan,Gizem Þenol Canbolat,Esma Topkara,Elif Evren,Gülsüm Budan KONTENJAN Ali Coþkun,Mehmet Hakan Süral,Hüseyin Erol GÜNDOÐMUÞ Süleyman Yýlmaz,Ahmet Yýlmaz,Mehmet Deðirmenci,Hilmi Namal,Ali Altýner,Ahmet Erol,Ramazan Yüksel KONTENJAN Ýsmet Kýlýnç KAÞ Halil Arýkan,Mehmet Nazif Karacan,Erkan Demirci,Kadir Alkaya,Musa Çetin,Kamile Bahar Önal,Hasan Gökkaya,Mehmet Müftüoðlu,Ömer Çerçi,Demet Zehra Özbaykal,Recep Çýrak,H. Burak Çorumluoðlu,Ýbrahim Ülker,Huriye Güner,Ali Çýnar,Halis Þahan,Þenay Þenses,Münevver Öncü,Mehmet Erbay,Mehmet Karatepe,Halil Günay,Sacide Zorlu KONTENJAN Hasan Erkek,Halil Sarýca,Kemal Yabacý ALANYA Erkan Demirci,Gökhan Sipahioðlu,Mehmet Kural,Mustafa Aras,Erdoðan Toktaþ,Metin Develioðlu,Eray Erdem,Hüseyin Yaman,Yýlmaz Baðýþlar,Seyfi Bekar,Mutlu Aydemir,Ayhan Gedikoðlu,Engin Alataþ,Mümtaz Soysal,Ali Özdemir,Mahmut Köse,Ayten Kýlýnç,Seyfi Ali Çabuk,Mustafa Uysal,Hüseyin Ali Ýnce,Ayhan Baysal,Ceren Gönüllü,Mustafa Özkan,Ýlhan Afyoncu,Osman Aksoy,Dursune Vural,Tülin Zeynep Demirci,Alime Ersoy,Gülten Erol,Ahmet Erol Özden,Özgür Yetiþ,Asiye Deniz,Yakup Yýlmaz KONTENJAN Bülent Kandemir,Hasan Þakiroðlu,Halime Þenli Bilgin,Ali Sönmez SERÝK Faik Çýtak,Ali Kuþ,Pýnar Çaðlýyurt,Kani Demir,Abdullah Akbaba,Mehmet Demir,Fikret Güler,Nida Oðuz,Necati Gökdemir,Oktay Yýlmaz,Süleyman Alkan,Baki Küpeli,Ýbrahim Þahin,Mehmet Ali Karacan,Ýsmail Ateþ,Ömür Duman,Rasi Akýn,Mustafa Kozak,Ýlhan Üstün,Halil Koca,Ýsa Kara,Osman Aksu,Emine Koç,Mustafa Kumbul,Yaþar Akkulak,Kerim Bahar,Hatice Kural KONTENJAN Ahmet Dolanay,Ufuk Üstün,Fatmagül Yalçýnkaya GAZÝPAÞA Ýsmet Tok,Ýlker Erdoðan,Sema Þenli,Þevket Gülcan,Lütfü Baysal,Özgür Gür,Abdil Çobanoðlu,Zafer Tan,Rifat Þirin,Zeliha Deniz,Ali Gök,Ulaþ Sarýtaþ,Can Yýlmaz KONTENJAN Süleyman Tuncer,Rifat Sönmez ÝBRADI Selim Özaltýn,Mehmet Albayrak,Fuat Dülek,Gülsüm Köleoðlu,Ýlker Tuðcu,Sami Demircioðlu,Hüseyin Keskin,Cemil Üstün KONTENJAN Serdal Çavuþoðlu DEMRE Mehmet Doðan,Recep Avcý,Ahmet Karakulak,Mehmet Kuþakçý,Fevzi Kaplan,Nuri Kurtoðlu,Ayþe Topakçý,Nadir Gümrü,Abdurrahman Keskin,Kerim Aðlaner,Mustafa Kolak,Yusuf Baþkaya,Mustafa Kaplan KONTENJAN Ümit Ünlü,Gülsüm Cengiz FÝNÝKE Mustafa Geyikçi,Tahir Koçubaba,Muammer Önal,Zeki Özgül,Ramazan Eken,Nurettin Çelik,Nazmiye Göksel,Zekeriye Toksöz,Hülya Tutal,Kemal Sarýyer,Ümmühan Hepbir,Caner Deðirmencioðlu,Rafet Turan KONTENJAN Hasibe Özkaya,Kasým Bayar,Ýlknur Aydýn,Nevin Kýlýç AKSU Yusuf Kumbul,Mustafa Oruç,Özay Karabulut,Ali Dingiloðlu,Ali Tuncay,Ahmet Alkan,Soner Erboða,Ayhan Kaya,Ahmet Gençel,Ýbrahim Ýnce,Selehattin Öz,Ýbrahim Ýlgün,Mehmet Dilek,Hüseyin Çelik,Sedat Oruç,Nihat Oruç KONTENJAN Affan Sert,Hakan Yýldýrým,Mehmet Ordu KORKUTELÝ Süleyman Memioðlu,Ayþegül Pýnar,Serhat Çoban,Durmuþ Kurt,Ali Ulusoy,Mustafa Uçar,Ayþegül Cof,Esat Karakaya,Halil Toker,Celal Aldemir,Adem Koçoðlu,Ýbrahim Bozkurt,Arif Gedikoðlu,Bahadýr Önal,Kemal Özdemir,Fatma Yýlmaz,Mehmet Mesut Zeybekoðlu,Hüseyin Kartal,Mehmet Suat Koç,Elif Güneþ,Bayram Yanýk,Hüseyin Yüce KONTENJAN Mehmet Tonga,Cemali Uysal,Durali Böcek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.