Yeni yýlýn ilk bot turu Manavgat Irmaðý'nda baþladý M

Akdeniz Haber - - Gündem -

anavgat'ta 2014 yýlý bot turlarý baþladý. Sultan Botculuk Turizm Ýþletmeleri yetkilisi Yusuf Yüksel, sezonun ilk turistlerinin Ýngiliz ve Alman turistler olduðunu söyledi. Son bir hafta içinde görülen güneþli havanýn bot turlarýný hýzlandýrdýðýný belirten Yüksel, firmalarýnýn ýrmakta 7, Side'de 2 ve Antalya'da toplamda 10 botlarýnýn turizme hizmet verdiðini kaydetti. Yeni turizm sezonunda umutlarýnýn iyi olduðunu belirten Yüksel, bölgede bot turuna birinci sýrada Almanlar, ikinci sýrada Ýngilizler, üçüncü sýrada Ruslar,

dördüncü sýrada Hollandalýlar, beþinci sýrada Belçikalýlar, altýncý sýrada Norveçliler, yedinci sýrada Ýsveçliler, sekizinci sýrada Finlandiyalýlar, dokuzuncu sýrada Danimarkalýlar ve onuncu sýrada Ýsraillilerin çýktýðýný söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.