K

Akdeniz Haber - - Gündem -

elime anlamý kor halindeki ateþ olan cemrenin birinci 20 Þubat'ta havaya düþtü. Kýþtan bahara geçiþin müjdesi olan cemre sýrasýyla 20 Þubat'ta havaya, 27 Þubat'ta suya ve 6 Mart'ta topraða düþüyor. Manavgat'ta 4 gündür etkili olan güneþli hava, kýþ ortasýndan bahardan kalma günler yaþatýyor. Sýcak havanýn etkisini göstermesiyle dünyaca ünlü turizm beldesi Side'de badem ve erik aðaçlarý beyaza büründü. Ýlkbaharýn müjdecisi olan dað laleleri(anemonlar) Side Antik Kent'te Piskoposluk Sarayý avlusu önünü kýrmýzýya bürüdü. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüðü Bölgesel Tahmin Merkezi verilerine göre cemrenin havaya düþtüðü 20 Þubat'ta hava sýcaklýðýnýn 19 derec- eye olduðu belirtildi. Öteyandan Manavgat'ýn Gaziler köyünde toplanan Yörükler, cemrenin havaya düþme sevincinin kaval çalarak ve türkü söyleyerek

kutladý.

Toros

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.