Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'dan Gayretli ailesine ziyaret

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, akrabasý olan Hakan Mobilya Ýþletmecisi Mustafa Gayretli ve ailesini de ziyaret etti.

Geçtiðimiz Cumartesi günü Küçük Þelale'de yemeðe katýlan ve Ak Parti Sarýlar seçim irtibat ofisinin açýlýþýna katýlan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, akrabasý olan Hakan Mobilya Ýþletmecisi Mustafa Gayretli ve ailesini de ziyaret etti. Ýlk defa Manavgat'a gelen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, akrabalarýný da unutmadý. Sarýlar'da partisinin seçim ofisini açan Bakan Davutoðlu daha sonra akrabasý olan Hakan Mobilya'nýn sahibi Mustafa Gayretli ve ailesini ziyaret etti. Emniyet Müdürlüðü karþýndaki Hakan Mobilya'ya gelen Davutoðlu'nu Gayretli ailesi kapýda karþýladý. Ziyarette, Ak Parti Antalya Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu ve Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþtekin'de hazýr bulundu. Yaklaþýk yarým saat Hakan Mobilya'da kalan Davutoðlu akrabalarýyla sohbet ederek hasret giderdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.