Zenginliðin ölçüsü

Akdeniz Haber - - Gündem -

B ir gün çok zengin bir baba oðlunu yakýn bir köye götürdü. Bu yolculuðun tek amacý vardý, insanlarýn ne kadar fakir olabileceklerini oðluna göstermek. Çok fakir bir ailenin çiftliðinde bir gece ve gün geçirdiler. Yolculuktan dönüþlerinde baba oðluna sordu, "Ýnsanlarýn ne kadar fakir olabildiklerini gördün mü?" "Evet!" "Ne öðrendin peki?" Oðlu cevap verdi, "Þunu gördüm: bizim evde bir köpeðimiz var, onlarýnsa dört. Bizim bahçenin ortasýna kadar uzanan bir havuzumuz var, onlarýnsa sonu olmayan bir dereleri. Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarýnsa yýldýzlarý. Bizim görüþ alanýmýz ön avluya kadar, onlarsa bütün bir ufku görüyorlar." Oðlu sözünü bitirdiðinde babasý söyleyecek bir þey bulamadý. Oðlu ekledi, "Teþekkür ederim baba, ne kadar fakir olduðumuzu gösterdiðin için!"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.