P

Akdeniz Haber - - Gündem -

sikologa giden adam, "Geceleri uyuyamýyorum efendim" demiþ: "Sürekli yataðýn altýnda biri var gibi geliyor. Yataðýn altýna girip orada uyumayý deniyorum. Bu defa da yataðýn üstünde biri var gibi geliyor..." Adamý dikkatle dinleyen doktor "hallederiz" demiþ: "Bana haftada iki kere geleceksiniz. 6 aylýk bir tedavi sonunda iyileþeceðinizi umuyorum. Her vizite 100 TL, buna göre 6 ayda 4.800 TL ödeyeceksiniz..." Adam gitmiþ, gidiþ o gidiþ... Psikolog, birkaç ay sonra adama sokakta rastlamýþ ve sormuþ: "Ne oldu hastalýðýnýz?" "2.5 TL'ye hallettim" demiþ adam: "Sizden çýktýktan sonra bara uðradým. Biramý içerken hastalýðýmý barmene anlattým..." -Eeee? "Karyolanýn bacaklarýný kes dedi, kestim bitti!.."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.