Lev Tolstoy'dan…

Akdeniz Haber - - Gündem - Önder Baloðlu

"anlamsýz tutumu"ydu bizi soðutan... Bir þarkýsý gibi.. "Her þey bir anda anlamsýz geldi, tükendik!.." Bir baþka örneði de "Hakan Þükür..." Bayýlýrdýk futboluna... Milli takýmda attýðý goller gözlerimizi yaþartýrdý... O da tükenip gitti içimizden... "Zülfü Livaneli"den tutun da, "FatÝh Altaylý" sýna kadar daha kimler, kimler!... "Tolstoy"u bunun için andýk... Hiçbir zaman makas deðiþtirmemiþ, inandýðý raydan çýkmamýþ... Yýllar önce tükenip gitti... "Ama bir çýnar gibi hala okunuyor..."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.