A

Akdeniz Haber - - Gündem -

k Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla baþladýðý yerel seçimler için çalýþmalarýný devam ettiriyor. Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler için 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla baþladýðý çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Recep Barut, Ilýca Belediyesi personeliyle yemekte bir araya geldi. Yemeðe, Ilýca Belediye Baþkaný Fazýl Öz ve personelin tamamý katýldý. Yemekte konuþan Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut, belde belediyelerinin kapatýlmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade ederek; "Ilýca gibi birçok beldemiz belirli bir hizmet standartýný yakaladý. Buralarda bu standartlarý korumamýz gerekiyor. Bundan dolayý belediye birimleri olduðu gibi kalacak ve çalýþmalarýný eskisi gibi devam ettirecek" dedi. Beþkonak bölgesinde de bir hizmet birimi daha kuracaklarýný ifade eden Barut; "Ben sizlerin hepinizi çalýþma arkadaþlarým olarak görüyorum. Belde belediyelerinde çalýþan hiçbir personeli maðdur etmeyeceðim. Ýþlerine devam edecekler" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.