M

Akdeniz Haber - - Gündem -

ATSO'nun, 27 Þubat- 2 Mart tarihleri arasýnda Konya'da gerçekleþtirilecek olan, Tohum ve Hayvancýlýk Fuarýna gidecek üyeleri için 1 Mart tarihinde servis kaldýrýlacaðý bildirildi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýyiol, tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, 27 Þubat- 2 Mart tarihleri arasýnda Konya'da gerçekleþecek olan Konya Tohum ve Hayvancýlýk Fuarý'na katýlmak isteyen Oda

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.