Kýz Meslek Lisesi'ne ödül

Akdeniz Haber - - Gündem -

2014 Türkiye Aþçýlar Federasyonu (TAFED) Osmanlý Mutfak Kültürü ve Tadým Günleri 19-21 Þubat 2014 tarihleri arasýnda Antalya Anfaþ 2014 Food Product Fuarý (Gýda Fuarý) bünyesinde gerçekleþtirildi. Antalya The Marmara Hotel'de 20 Þubat akþamý gerçekleþtirilen gala yemeðinde TAFED'in Prestij Ödülleri verildi. TAFED ödülleri ile turizm ve basýn sektörünü kapsayacak þekilde 2014 yýlýnýn en iyileri seçildi. En Ýyi Meslek Okullarý kategorisinde Þule-Muzaffer Büyük Kýz Teknik ve Meslek Lisesi TAFED Prestij Ödülü'ne layýk görüldü. Manavgat Aþçýlar Derneði Baþkaný Ýsmail Karataþ tarafýndan ödül takdim edildi. Aþçýlar Derneði Baþkaný Ýsmail Karataþ, turizm sektörünün iþgücü ihtiyacýný karþýlamaya yönelik ÞuleMuzaffer Büyük Kýz Teknik ve Meslek Lisesi çalýþmalarýný takdirle izlediklerini belirterek bu durumdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Karataþ, ödülün TAFED adýna hayýrlý olmasýný diledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.