Ýnternet ve MÝT yasasý..

Akdeniz Haber - - Gündem - Önder Baloðlu

"Soðuk savaþýn dorukta olduðu yýllarda, görev yaptýðým Doðu Berlin'de bile böylesini görmedim…" ****** Ýnternetten sonra bir de MÝT yasasý çýkarsa, özel hayatýmýz tümüyle denetime girecek... Kimi "nah'layacak.." Kimi zaman da "fýsýltý"ya bile gerek duymadan geçip gideceðiz… Ýsyan edesi geliyor insanýn... Koy baþparmaðýný, iþaretle ortasýna… "Salla da salla!.."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.