H

Akdeniz Haber - - Gündem -

ýfzý Toyuz'un "Gülümseyen Anýlar" adlý kitabýndan... -Ailesinin engellemesiyle konservatuvara gidemeyen "Tülay German", dostlarýnýn ýsrarýyla Ankara'da sahneye çýkýyor, önce caz þarkýlarý söylerken sevgilisi "Erdem Buri"nin teþvikiyle Türkçeye dönüyor. "Ruhi Su"nun öðrencisi oluyor. Bir gece Ýstanbul As Kulüp'te "Burçak Tarlasý"ný söylerken, "Bakýn þu deyyusun kaç tarlasý var?" deyince salondan iri kýyým biri ayaða fýrlýyor: "Bu þorospu yüzünden tarlalarýmýz elden gidecek" diye sahneye yürüyor. Ünlü iþadamý "Kadir Has", adamýn elindeki tabancayý zor alýyor...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.