AKP’li kadýnlardan gövde gösterisi

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimler için çalýþmalarýný sürdüren Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'a en büyük desteði kadýnlar veriyor. 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimler için 'Manavgat Sevdamýz Gerçek' sloganýyla kampanyasýný sürdüren Ak Parti Belediye Baþkan Adayý Recep Barut'a kadýnlar büyük destek veriyor. Her gün köy köy, mahalle mahalle, ev ev, kapý kapý dolaþan Ak Partili kadýnlarýn Barbaros seçim bürosunda Yayla ve Bayýr Mahallesi'nde yaþayan kadýnlar için düzenledikleri çay partisi gövde gösterisine dönüþtü. Çay partisi için 5 yüz sandalye getirilen, seçim bürosunda kadýnlar sýðmayýnca, çevredeki esnaflardan

emanet alýnan sandalyeler caddeye konuldu. Çay partisinde bir çok kadýnda ayakta kaldý. Çay partisine Barbaros Bulvarý'nda esnaf gezisi yapan Ak Parti Ýl Baþkaný Mustafa Köse, Ýlçe Baþkaný Hüseyin Özdemir ve belediye meclis üyeleriyle katýlan Belediye Baþkan Adayý Recep Barut kadýnlara teþekkür etti. Kadýnlarýn seçimlerde kendisine verdikleri desteðin çok önemli olduðunu ifade eden Barut; "Bana verdiðiniz bu desteði asla unutmayacaðým. Sabahtan bu yana hem sanayide hemde bu Barbaros Caddesi'nde esnaflarý geziyoruz. Gömleðim terden sýrýlsýklam oldu ve oldukça yorulduk. Ama þuna inanýn, sizi burada görünce bütün yorgunluðum geçti. Ben, sizlerin sayesinde belediye baþkaný olacaðýmý biliyorum. Sizlere desteðinizden dolayý çok teþekkür ediyorum" dedi. Ak Parti Manavgat Ýl Baþkaný Mustafa Köse'de, Barbaros Seçim Bürosu'nda gördüklerinden dolayý çok memnun olduðunu ifade ederek; "Biz 30 Mart'ta yapýlacak olan seçimi kazanacaðýma olan inancým bir kat daha arttý. Þunu biliyorum ki, ön planda erkekler görünse de aslýnda seçimi kazanan sizlersiniz. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'da 1994'te Ýstanbul'da seçimi kadýnlarýn sayesinde kazanmýþtý. Sizde ki bu azimle biz Manavgat'ý da kazanacaðýz inþallah" diye konuþtu Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kadýnlar tarafýndan Ak Parti Manavgat Belediye Baþkan Adayý Recep Barut için hazýrlanan pasta Recep Barut, eþi Ayþegül Barut ve Ak Parti Manavgat Kadýn Kollarý Baþkaný Eda Temur Tansak tarafýndan kesildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.