D

Akdeniz Haber - - Gündem -

ünyaca ünlü Side Antik Kent'te ilkbahar dönemi Rus kültür, tarih ve arkeoloji turlarý baþladý. 1 Mayý tarihine kadar 25 bin Rus turistin Side, Selge, Seleukeia, Perge, Olimpos, Myra, Termessos ve Xanthos Antik Kent'te kültür ve arkeolojik varlýklarý tanýma turuna çýkacaðýný bildirildi. Rus kültür ve arkeolojik varlýklarý tanýma turlarý ile ilgili Side'de açýklamada yapan Rus Mobaly Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü ve arkeoloji turizmi uzmaný Dr. Natalia Baranov, 1 Mayýs tarihine kadar 25 bin Rus turisti Antalya bölgesinde bulunan 46 tarihi ören yerinde arkeolojik varlýklarý tanýma turuna çýkaracaklarýný söyledi. Geçen yýl 48 bin 600 Rus turistin Antalya'da bölgesinde bulunan tarihi ören yerlerini ziyaret ettiðini belirten Baranov, bu seneki hedeflerinin 75 bin olduðunu söyledi. Kültür ve arkeolojik varlýklarý tanýma turlarýna Ruslarýn ilgisinin her geçen gün arttýðýný belirten Baranov, "Rus turistler deniz,kum ve güneþ turizmi yaný sýra her geçen gün Antalya bölgesindeki kültürel varlýklarý tanýmaya yönelik etkinliklere ilgisi arttý. Antalya kültür ve arke- olojik varlýklarý tanýmada da ayrýcalýklý bir þehir. Rus turistler için kültür turunda iki öncelikli antik kenti var;bunlar Xanthos ile Side. " diye konuþtu. Rus kültür turizmi uzmaný arkeolog Dr. Olga Ahmetov, arkeoljik varlýklarý tanýma turlarýna genelde maddi durumu iyi ve entelektüel Ruslarýn ilgi gösterdiðini kaydetti. Es Es Turizm Seyahat Acentesi Sahibi Levent Akgün, geçen 6 bin Rus turisti Antalya bölgesinde kültür turuna çýkardýklarýný bu yýlki hedeflerinin 10 bin olduðunu ifade etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.