S lit S las ong

App Users - - EĞLENCE -

a y a n a nın li iricili i s l ndi i li lash on , r bir r s oyunu hari ası yunun oynanı ı d yi y rind ys sa ba yoldururcasına zor onusu is la y Bird ibi basi a a z a dolu larda i A ari l rd n ilha alan oyunda ar ılı lı i i is asyon bu is asyonlar arasında idi l bil n bir u ar iz u u y n iyorsunuz a acınız da is asyonlarda i uanları o la a a a arada n ll r ar s li bu n ll r lasi rd n d il, har d n balı lar lind ar lı boyu larda i bu n ll rin n zorlayıcı yanı is hızları

ah in dil y n hızları boyu ları say sind s r li olara , dar alanda ısa asla a ya anız r iyor d s y ridir la or lar arasında idi l nin haricind n ar aya h r ild har diyorsunuz Balı lara ar a a i i dur adan ha l ya anız r iyor li lash on , r n n n iyi oyunlarından biri o u oyuncuyu da ba ara adı ı i in il d n ı ardı ıra sizd i yo sa n yin

i , Android

latform cretsiz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.