e Silent Age

App Users - - EĞLENCE -

Bul aca oyunları i ad i in y s l n a i ir r ndl ri arasındalar r n n r nd oyunlarından biri is h il n A yunda sizi ar ılayan il d ay uazza rs lli od rn ra l r boyu hissini ndin has bir ild sunan h il n A in onusu bir ara rin y nl ndiril si i li bul acaları z r il rl z rin

u ları o lanıyor a a alar bir bir a ılıyor A a a d - i n yl zorlu onularla ar ı a rıya d ilsiniz lb - il ba a oyun il a a z l bir a ıdan ir i in a i r n iri ar ını bul anız r nd onular i riyor i li odalara iriyor, insanlarla onu uyor ya ıl ası r nl ri ya ıyorsunuz r dil d s i bulun adı ı i in onu aların bazı bul acaların z nd bazı i ad ullanıcılarına sorun ya a abilir Anca bu sorunu a a da o zor d il, a ıllı l onunuzda s zl a ı bıra ın y r yunda bol i arda s r riz ar, ra l r oldu a iyi onusu da a siyon s or r har li oyunlardan ziyad bul aca r nd n ho lanan i s l r i in son d r c ba arılı

i , Android

latform

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.