ig ag

App Users - - EĞLENCE -

i a , bir r di a r s oyunu nc bir ha boyunca i li ı rı larla il rl y n bir yol ar siz d siyah bir o u y n iyorsunuz A acınız o un yolun dı ına ı adan zi za lı yollardan sini sa la a ar ınıza ı anları da o la a n on rol i in ar a larınızı rana bir z do unuyorsunuz o undu unuz y n ranın sa ıysa o sa a, soluysa sola y n liyor nl oyun - li iricisi cha i zalı no n oyun, i ad d n Android cihazlara adar ni bir r d ndin ilyonlarca oyuncu bul u duru da

i , Android

latform cretsiz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.