IOS Cihazlarda iCloud’u İptal Etmek

Fotoğraf, video gibi multimedyalarınızı senkronizasyon işlemi ile iCloud hesabında muhafaza etme özelliğini kolaylıkla kapatabilirsiniz.

App Users - - REHBER -

Sosyal medya Facebook, Twitter gibi la or ların ba arısı a l yici c say sind ad a ol azsa ol az no asına ldi ns a ra , in ibi la or lar da o li i, li y d a diyorlar la or lar, ı ibi b y y n ullanıcı i l l ri il birli u suz buca sız bir o o ra ar i ini d b rab rl rind a ıyorlar ac boo a sad c saa i ind ilyarlarca o o ra y l niyor, za do rudan o o ra la or larına da Bunlar nolo i in rn a ının sonu larından sad c bir ıs ı

ili l r nolo i il b lirl niyor, r ndl r daha bir o a or z lli l rs l rinin n i

i cihazınızın dahili d ola a a asi sinin bir b l n y rl i uy ula alar olu uruyor a ın alındı ı anda ny l ild l n bu uy ula alara A or dan indiril n uy ula alarla y nil ri l niyor y ula a haricind i cihazın ha ızasının alan ıs ı is di i al ril r i in

Bu ril r arasında ahabi il z d rd o o ra ar da oluyor, bir i od lin ili in o d rli sunu dosyaları da n nihay ind di i al ril r i ad ya da i hon da sa lanır n nd uha aza dil l ri d b y n a ıyabiliyor s r bir r nci, is rs n li bir ir in sahibi, h r i olursa olsun ril rin uha azası n a ır bunun i in d bazı nli nl l rinin uy ulan ası r ir

i ad d sa lanan o o ra ibi ul i dyaların uha azasında

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.