K B 0 o il Şar nitesi

App Users - - AKSESUARLAR -

zun saa l r boyunca a ıllı l on ya da abl ini ullananlardan ısınız onu uzun saa l r d nildi ind a ıllı cihazlarınızın ar ının sinyal rdi i duru lara alı ı ol anız r ar ı azalır ha a bi r bu anlarda d - r y B d r y iriyor o a boyu ları il an ada olaylı la a ınabil n B Ah il a asi si say sind i ya da Android li cihazınızı bir a z ar d biliyor Ayrıca i i ayrı or u bulundu undan aynı anda h abl inizi h d a ıllı cihazınızı ar d bilirsiniz A ıllı l onların yanı sıra o u a ıllı saa i d ar d bildi ini b lir li Fiyatı 100

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.