WD My Cloud 2 TB

App Users - - AKSESUARLAR -

o o ra arı id oları h r y rd n do rudan i is l bulu unuz y loud a y l yin obil cihazlarınızda bo y r a ın y loud il , bundan b yl i is l dosyalarınızın n r d d olandı ı bir sır ol a an ı ıyor Bu, sizin on rol i iniz ndi bulu unuz, b yl li l id olarınızın, o o ra arınızın, zi l rinizin b l l rinizin nli bir y rd

Ar ı hi birin aylı cr d - d n dosyaları ayla a a, dya a ar a a i ri iniz h r y rd n ri z rs - n z i i al ya a ınızın , ac, abl ya da a ıllı l onunuzda h r y rd n y ni ı arın nin cr siz uy ula aları il , i is l bulu unuz h r za an sizinl Fiyat: 429 TL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.