JBL OnBeat Rumble

App Users - - AKSESUARLAR -

i ad ini di r i ad od ll ri il uyu lu, ablosuz z lli li a ro ho arl r B nB a u bl , as l n asarı ı, ono ro r n l ri yu arla ıl ı ha ları say sind di a ici nl s s nolo il ri ar asının y nili i ay ı ı, ha i i o a lı ı oldu a iyi ild ur ulan ı asarı ıyla i ad il l izl r n, zi dinl r n n aydalı yardı cınız olabilir Ad a r y n baslarla i ad ullanı ının b l i d n ciddi s o larından birin i in r daha y s boyu larda ol ası r n baslarına n ili ila olara d n l bilir a d z yind i s s sunu u da zihninizd arıldayaca bir ı ı a yol a aca ır Blu oo h nolo isi il ablosuz ba lan ı z lli i sunan ay ı ın ablolu ba lan ı olana ı da ullanıcısına sunul u Ay ı la b rab r A or dan cr siz B usic lo uy ula asını indir nizi d a siy diyoruz Fiyat: 1200 TL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.