“Harald Szeemann: Museum of Obsessions” Harald Szeemann: Saplantılar Müzesi

Arredamento Mimarlik - - İÇINDEKILER -

Getty Araştırma Enstitüsü, Şubat ayında açılan bir sergi ile bugüne kadar edindiği en kapsamlı koleksiyonlardan birini izleyiciye sunuyor. “Harald Szeemann: Museum of Obsessions” başlıklı sergi, kavramsal sanatın ve postminimalizmin önde gelen savunucularından İsviçreli küratör Harald Szeemann’ın yaşamını ve kariyerini inceliyor.

Çağdaş sanatın küreselleşmesinde kayda değer bir rol üstlenmiş olan Szeemann, sanatçılarla yakın işbirliklerine odaklanan yeni bir sergi yapma biçimi geliştirdi. Szeemann’ın sergileri sanat tarihinin geleneksel anlatılarına meydan okuyan ve pek çoğu görsel sanatların dışında kalan yaratıcı pratikleri de sahiplenen geniş bir araştırma alanını kapsıyordu. Szeemann, sayısı 150’yi aşan sergilerinden her birini “Saplantılar Müzesi” (Museum of Obsessions) adını verdiği kendi arşivinden malzemelerle besledi.

Üç tematik bölümden oluşan serginin “Avangartlar” (Avant-Gardes) başlığını taşıyan bölümünde, Szeemann’ın erken dönem sergileri 60’larda ve 70’lerin başında öncü sanat figürleri ile kurduğu ilişkiler ekseninde ele alınıyor. “Ütopyalar ve Vizyonerler” (Utopias and Visionaries) başlıklı diğer bölüm, Szeemann’ın 70’ler ve 80’lerde gerçekleşmiş, 20. yüzyılın modernizm anlatılarını alternatif siyasi hareketler, mistik dünya görüşleri ve ütopik ideolojilerin hikayesi olarak yeni bir bakışla ele aldığı sergi üçlemesine odaklanıyor. “Coğrafyalar” (Geographies) adlı son bölümde ise küratörün, İsviçreli kimliği, seyahat tutkusu, kariyerinin son döneminde odaklandığı uluslararası ve bölgesel ölçekteki sergiler konu ediliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.