KARADENiZ’i KURTARMAYA BiR ADıM

Yargı, Doğu Karadeniz’de altı ili kapsayan çok önemli bir karara imza attı. Son dönemin en çok tartışılan çevre olaylarından biri olan Yeşil Yol projesinin askıya alınması gündeme geldi.

Atlas - - Atlas Raporu -

Karadeniz’de hidroelektrik santrallardan (HES) sonra belki de en çok tartışılan konu “Yeşil Yol” oldu. Karadeniz’deki 2 bin metre yükseklikte bulunan yaylalar karayolu ile birbirine bağlanmak isteniyor. Bu düşünce şehrin üst ölçekli planlarında da gösterildi. Ancak TEMA Vakfı’nın girişimleriyle şimdilik bu süreç yargı yoluyla durduruldu.

Önce neler olmuştu ona bakalım: Karadeniz’de OrduGiresun-Trabzon-RizeArtvin-Gümüşhane’yi içine alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 7 Aralık 2011’de kabul edilmişti. TEMA Vakfı, planda bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlere karşı dava açtı. Davanın bir bölümünde “Yeşil Yol” olarak bilinen, ancak resmi adı “Yaylalar Arası Bağlantı Yolu” olan proje de bulunuyordu.

Bölgede Kasım 2013’te keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bunun sonucunda 103 sayfalık bilirkişi raporu hazırlandı.

Danıştay 6. Dairesi, raporun ardından davayla ilgili Ocak 2014’te TEMA’nın taleplerinin bazıları hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdi. Ancak, 37 sayfalık bu kararda Yeşil Yol’la ilgili hükümler ve HES’lerin çevre düzeni planlarında yer alması ve bunun için gerekli plan çalışmalarının yapılması gerektiği yer almıyordu.

Bunun üzerine TEMA, Ağustos 2015’te daha üst bir kurum olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 15 başlıkla itiraz etti. Bu başlıklardan ikisi de Yeşil Yol ve HES’leri ilgilendiriyordu. 14 Ocak 2016’da da bu yeni itirazlarla ilgili karar verildi. TEMA’nın belirttiği diğer maddelerle ilgili de talepler kabul edildi ve yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylece çevre düzeni planındaki HES’ler ve Yeşil Yol hükümleri de durdurulmuş oldu. Üstelik en üst kurul tarafından...

TEMA Vakfı avukatı Ömer Aykul, Atlas’ın sorularını yanıtlayarak gelinen noktayı anlattı. Verilen kararın çok önemli olduğunu belirten Aykul şöyle konuştu: “Daha üst bir karar yok. Bu ara karar, ama Danıştay 6. Dairesi gerçek anlamda iptal ederse olay nihayete erecek. Yaylalar arası entegrasyonu sağlayan yol tamamen iptal edilecek. Şu anda da Yeşil Yol’un yürürlüğü durmuş oldu.” Aykul şöyle devam etti: “HES’lerle ilgili de mevcut sistemdeki HES yapımının doğru olmadığı, yerlerinin çevre düzeni planlarında belirlenmesi gerektiğini söylüyorduk. En üst yargı organının hukuk açısından bakış açımızı doğru bulması çok iyi bir gelişme. Bundan sonra yapılacak HES’ler çevre düzeni planında görünecek. Plancılar bakacak. Enerji Bakanlığı’nın canı istedi diye HES yapılamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu planlara bakıp onay verecek, ya da vermeyecek.” Yapılan mevcut projenin bu kararla yıkılamayacağını belirten Aykul, “ancak bundan sonra yapılacaklar bundan öncekilerin doğaya verdiği olumsuz etkiler dikkate alınarak planlanacak” dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Şehirlerin anayasası olarak bilinen 1/100 bin ölçekli planlarda yapılan değişiklikler, şehirlerin kaderini belirliyor. Şimdi dava tekrar Danıştay 6. Dairesi’ne gidecek ve nihai karar beklenecek. Tabii beklentiler, çevreyi tehdit eden hükümlerin esastan iptal edilmesi yönünde... Mahkeme kararlarına uyulup uyulmayacağını, Karadeniz’i mahvedecek Yeşil Yol projesinin iptal edilip edilmeyeceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.