MİLAS’IN HAZİNELERİ

Antikçağda Karia bölgesinde bulunan Milas, ziyaretçilerine tarihi anıtlarla dolu güzergâhlar sunuyor.

Atlas - - Fotokeşif - YAZI: ÇİÇEK ATAY

Milas ya da antik adıyla Mylasa, eli baltalı Zeus’un toprağı, ünlü Karia satrabı Mausolos’un da dahil olduğu hanedanlığın babası Hekatomnos’un kenti, nın Karialılarca bir yorumudur. Bugün bilim insanlarınca doğrulanmamış olsa da Hisarbaşı Tepesi’ndeki görkemli podyum ve üzerindeki bir adet Korint yapı bir anıt mezardı. Üst taban ölçüleri Halikarnassos Maussolleionu’na çok yakın olan bu anıt mezarın mimarisi konusunda maalesef elle tutulur bir kalıntı yok. Anıt mezarın podyumu üzerinde Roma döneminde sütunu dikilmiş tapınağın inşası için yıkılmış olduğu düşünülüyor.

Podyumun altındaki mezar odası içinde duran lahit üzerindeki kabartmalar ve eldeki diğer bulgulara göre lahit Karia Satraplığı’nın Hekatomnid Hanedanı’na mensup birisine ait olmalı. Anıt mezarın kim için yapıldığı henüz kesinlik kazanmamıştır. Ama birçok kişi Mylasa’da yaşadığı bilinen kral Hekatomnos’a ait olduğunu düşünür. Lahit üzerinde Halikarnassos’daki Mausolleion’un figürleri ile benzerlikler taşıyan figürler vardır. çifte baltalı Zeus’un şehrine girdiğimizi müjdeleyen kapılarından biri veya su kemerlerinin bir bölümü olup olmadığı yoruma açıktır. Bu kapı, Beçin’den başlayıp Mylasa’dan geçerek Labranda’ya giden kutsal yolun güzergâhı üzerindedir. Bu kapı adını kemerin üzerindeki kilit taşına yontulmuş çift ağızlı balta kabartmasından alır. Yapısal açıdan Gümüşkesen Mezar Anıtı ile benzerlikler taşıyan kapı Roma dönemine aittir.

Milas civarında çok karşılaşılmayan bir mezar tipi olan tapınak cepheli kaya mezarlara güzel bir örnektir. Belli ki serbest duran mezar anıtlarına gönderme yapar; altta mezar odasının, üstteyse sütunlu bir tapınak cephesi işlenmiştir. Kayaya oyulmuş mekânlar art arda iki odadır. Bu mezarın, Lykia’daki benzerleri gibi İÖ 4.yüzyıla tarihlenmesi mümkündür.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.