TERMiK SANTRALLARA GEçiT YOK

Türkiye’nin en önemli çevre eylemlerinden biri Mayıs 2016’da izmir Aliağa’da gerçekleşti. Türkiye’nin değişik bölgelerinden yöreye giden yaklaşık 2 bin kişi, kömürlü santrallara “dur” dedi.

Atlas - - Atlas Raporu - SERKAN OCAK

Fosil yakıtlara karşı dünya genelinde bir dizi eylem düzenlendi; bu organizasyonun bir parçası da Aliağa’da 15 Mayıs 2016’da gerçekleşen protestoydu. “Kömürden kurtul, geleceği kurtar” sloganıyla buluşan yüzlerce eylemci, termik santralların yarattığı kirliliğe dikkat çekti. Kitle, attığı sloganlar ve açtığı pankartlarla “iklimi değil, sistemi değiştirin” mesajı verdi.

Aliağa’da yapılan bu eylem ilk değildi. Bundan tam 26 yıl önce de katılan kişi sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük çevre eylemlerinden biri yapılmış, protestocuların oluşturduğu insan zinciri İzmir’den Aliağa’ya kadar uzanmıştı. O dönem yapılan protestolar sonuç getirmiş, bölgeye yapılmak istenen termik santraldan vazgeçilmişti.

Bu kez de eylemciler Aliağa’da cüruf dökülen alanda bir araya geldi. 80 kurumun oluşturduğu “Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif ”in organizasyonuyla bir araya gelenler, dünyanın en kirli fosil yakıt projelerinin özellikle Türkiye’de bir an önce durdurulmasını talep etti.

TüM DüNYA DöNüşüME GiRMELi

“Fosil Yakıtlardan Kurtul İnisiyatifi”, Aliağa’dan başlayarak tüm Türkiye’de yapılması planlanan kömürlü termik santralları hayata geçirmemeyi hedefliyor. İnisiyatif tarafından yapılan eylem “yeni bir başlangıç” olarak tanımlanıyor. İnisiyatif bu süreci şöyle açıklıyor: “Çözüm evimizden, yaşam alanlarımızdan başlayarak tüm dünyanın dönüşüme girmesi için artık ciddi adımlar atmak. Aliağa’da planlanan dört termik santral projesi iptal olana kadar, ülkemizde yapılması planlanan 71 termik santraldan vazgeçilene kadar, tüm fosil yakıt projeleri iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Sivil toplum örgütleri adına 15 Mayıs 2016’da bir açıklama da yapıldı. Açıklamada şu detaylar dikkat çekti: “Pervasızca sürdürülen sorumsuz sanayileşme Fosil Yakıtlardan Kurtul İnisiyatifi’nin organizasyonuyla bir araya gelen protestocular, Türkiye’de yapılması planlanan 71 termik santraldan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. rotasının sorumluları fosil yakıt şirketlerini ve enerji politikalarını durduracağız. Yeryüzünü, toptan yıkıma götürecek kritik eşiğe getiren, dünyayı hızla yıkıma sürükleyen anlayışa izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında, kömürlü termik santrallar yaşam alanlarımızı zehirliyor. Bu yetmezmiş gibi, Paris Anlaşması’nı imzalamış olmamıza rağmen halen ülkemize yeni kömürlü termik santrallar kurulmak isteniyor. Tüm Türkiye’yi arkamızda gördüğünüz cüruf dağları, kül barajları ile donatmak istiyorlar. Tüm fosil yakıt projeleri iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.