Sonsuz küçüğün katları

Atlas - - İçİndekİler - FOTOĞRAF:TURGUT TARHAN

Dünyaya küçüğün nitelikleriyle bakmayı önerdi Gottfried Wilhelm Leibniz. Bu, insanla doğa arasındaki bağıntıları daha derinden algılamanın da başlıca imkânlarından biri oldu. 1600’lü yıllarda “Zerreler, evrenin nihai başlangıcıdır” dedi filozof. Zerreler zerresindedir yaşam.

Antalya’nın ışıltı damarlarından Düdensuyu Deresi’nin, Beyyayla Köyü’nün yakınında yarattığı düden, bugünün gezgini için, çağlayarak akan derenin, sanat eserine dönüştürdüğü bir mağaradır. Dışarıdan bakıldığında görkemsiz, içine girildiğinde göllerini ancak sandalla geçebileceğiniz küçücük bir evren bulur insan. Dahası var: Biz onun zaman yapraklarından okuyoruz yeryuvarlağının katmanlarını... Yani, kuşların ortaya çıktığı, sürüngenlerin en belirgin özelliklerini kazandığı Üst Jura dönemi ve günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona eren Alt Kretase, bir başka söylenişiyle “Tebeşir Dönemi.”

Felsefede pek çok meselenin mihengine sürüldü mağara. Ancak Türkiye şiirinin yapıtaşlarından Asaf Halet Çelebi bir başka yanını söyledi: “içimdeki mağarada / bir yığın kitap var / bakınca yakından / tasvirlerin gözleri oynar”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.