Keçisedefi, sütleğen, damkoruğu...

Bunlar, İstanbul’da yetişen doğal bitkilerden birkaçı. Ünal Akkemik’in çalışması, İstanbul’un bitki zenginliğini ortaya koyduğu gibi, yok olma tehdidi altındaki türleri saptamaya da olanak sağlıyor.

Atlas - - Kİtap -

İstanbul’un Doğal Bitkileri kitabı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik’in yıllar süren araştırmalarının ürünü. Üç iklim (Karadeniz, Ege-Akdeniz, İç Anadolu) ve flora kuşağının kesişme noktasında bulunan İstanbul, dikkat çeken bir bitki tür sayısına sahip. İstanbul’da yaklaşık 2 bin 200 bitki türünün varlığını saptayan Prof. Dr. Ünal Akkemik, kitabında 982 tanesine yer vermiş. Her bitkinin fotoğrafına da yer aldığı çalışma, çiçek renklerine göre dokuz ayrı bölümde kurgulanmış. Yani bir bitkiyi teşhis etmek için önce rengini saptamak, daha sonra da Prof. Akkemik’in fotoğraflarıyla karşılaştırmak gerekiyor.

KENTLEŞMENIN YARATTIĞI ETKI

İstanbul’daki kentleşme politikaları, yoğun nüfus baskısıyla birlikte bazı bitki türlerini doğrudan etkiliyor. Kitabın bir diğer özelliği de yok olma tehlikesi altındaki türleri incelemeye olanak tanıması. Her bitkinin Latince ve halk dilindeki isimlerine yer verilen kitapta, bitkinin doğal mı, yoksa endemik bir tür olup olmadığı açıklanıyor. Günümüzde ne yazık ki kocaman bir şantiye görünümüne bürünen İstanbul’un ekolojik ve kültürel değerinin de vurgulandığı kitapta, modern kentlerde yaklaşık 20-30 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının İstanbul’da bir metrekareye kadar gerilediği de vurgulanarak tehlikeye dikkat çekiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.