Mimarların işverenleri

Atlas - - Panorama -

“Türkiye’de Mimar ve İşveren Sergisi” 13 Eylül 2017’de SALT Galata’da açıldı. İşveren Sergisi, fikir düzeyinde yeniliği ve uygulamada özeniyle ayrışan hemen her yapıda hevesli bir mimara, tutkulu bir işverenin karşılık geldiğine işaret eder. İşveren Sergisi, 1930’ lardan 2010’ lara Ankara, İzmir ve İstanbul’da özel ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi yapı esasında, mimar ile işveren arasındaki bu kritik ilişkiyi ve iletişimin ürüne nasıl yansıdığını içeriyor. Seçkide ODTÜ Kampusu, Makbule Atadan Villası, Denizli Basma ve Boya Sanayi Fabrikası da yer alıyor. Sergi, SALT Galata’nın derlediği Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşmeden külliyeye kadın banilerin yaptırdığı çeşitli ölçekteki yapılar için hazırlanan bir harita, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadın banilerin şehirleşmedeki rollerini incelemeyi mümkün kılan özgün arşiv belgeleri ve söyleşilerle destekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.