Doğanın gardı düştü

Atlas - - Atlas Raporu -

TBMM’de görüşülen ve birçok kanunda değişiklik yapılmasını öngören Torba Kanun Tasarısı, Türkiye doğasında, dağlarında, ovalarında, ormanlarında, meralarında, yaşam alanlarında geri dönüşü olmayacak yıkımlara yol açacak. Sivil toplum örgütleri yasadaki doğayla ilgili kaygı verici maddelerin geri çekilmesini talep etti. Tam adı “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan yeni düzenlemenin 54, 55, 56, 61 ve 75. maddeleri çevre ile ilgili.

TEMA Vakfı, yaptığı açıklamada hangi maddelerin hangi tehlikeler içerdiğini tek tek açıkladı. Buna göre, 54. maddede, ÇED işlemlerinin ve diğer izinlerin üç ay içerisinde tamamlanmaması durumunda, ÇED ve diğer izin başvuruları ile ilgili olumlu karar verilmiş sayılacağı belirtiliyor. Ayrıca, yine aynı maddede yer verilen “diğer izin başvuruları” ifadesi, hiçbir şart olmaksızın her türlü izni kapsadığından, yine üç ay içerisinde sürecin sonlandırılmaması durumunda, yatırımcının, orman, tarım, mera gibi alanlara yönelik olumlu görüş almış sayılmasına neden olacağı vurgulanıyor.

Bu durum, üstün kamu yararı gereği korunması gereken bu alanları madencilik faaliyetlerinin doğurduğu olası zararlara karşı savunmasız bırakıyor. Aynı zamanda bu düzenleme idarenin çevresel kirliliği, çevresel zararları ve üçüncü kişilere verilecek zararları önleme görevini ortadan kaldırıyor.

Tasarının 56. maddesi ile de jeolojik haritalama, jeofizik etüd, sismik, karot, kırıntı ve numune almaya yönelik maden arama faaliyetleri de ÇED kapsamı dışında bırakılıyor. Özellikle bu faaliyetlerin doğal açıdan hassas ve değerli alanlarda yoğunlaştığı düşünülürse söz konusu düzenleme bu alanları maden arama faaliyetlerinin olası zararlarına karşı savunmasız hale getiriyor.

Tasarının 55. maddesi orman alanlarında gerçekleştirilecek madencilik faaliyetlerinin ilk on yıl bedelsiz olmasını öngörüyor. Bu düzenleme orman alanlarında madencilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, orman ekosistemi üzerindeki baskının artmasına neden olacak.

Tasarının 75. maddesiyle de endüstri bölgelerindeki imar ve parselasyon planlarının askı süresi bir hafta ile sınırlandırılıyor. İmar mevzuatında bu süre 30 gün. Bu sürenin kısaltılması, vatandaşların planları inceleme ve itiraz etme haklarını daraltıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.