GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

Yetersiz denetimler

Auto Show - - NEWS -

Trafik kazaları tüm hızıyla devam ederken, ölümlü trafik kazalarında sürücülerin başı çeken kusurunun “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği

şartlara uydurmamak” olduğu görülüyor.

Yapılan araştırmalar,

toplumun denetimlerin daha sıkı ve cezaların

daha fazla olmasını istediğini

gösteriyor.

Trafik kurallarına uymama alışkanlığı olan sürücüler, kendi hayatlarının yanında başkalarının hayatlarını da hiçe sayarak araç kullanıyor. Trafik kültürüne sahip olmayan ve eğitimsiz sürücülerin motorlu taşıtlarını tehlikeli bir silah gibi kullanmalarını önleyebilecek en önemli caydırıcı güç trafik denetimleri ve kural ihlalleri sonucunda alacakları caydırıcı cezalardır. Sürücüler yakalanmadıkları ve ceza ödemedikleri zaman trafik kural ihlali yapmaya devam ediyor. Hatta birçok sürücü emniyet şeridinden gitmeyi, kırmızı ışıkta geçmeyi, hatalı sollama yapmayı maharet kabul ediyor. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) konulan kavşaklarda kırmızı ışıkta geçme oranı yüzde 90 azalmış. Demek ki 10 sürücüden 9’u daha önce ceza yemeyeceğini düşündüğü için kırmızı ışık yanarken geçmekte sakınca görmezken, EDS’nin caydırıcılığıyla kırmızı ışıkta durabilmiş.

Ehliyeti olan herkes, trafiğe çıkarken sadece kendi hayatından değil herkesin hayatından sorumlu davranması gerektiğinin farkında olmalı. Fakat küçük yaştan itibaren yetiştirilirken insan hayatının değeri öğretilmeyen gençler, ehliyet alırken de böyle bir bilinç oluşmasına yeterince önem verilmediği için trafiğe serseri mayın gibi çıkıyor. Toplumu bu kötü gidişten kurtarabilecek en büyük adım, sürücülerin nitelikli güvenli sürüş eğitiminden geçirilmesidir. Eşzamanlı olarak sosyal sorumluluk kampanyalarıyla birlikte Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın da yoğun çaba göstermesi şarttır. Küresel Yol Güvenliği Programı’nın Türkiye ayağında faaliyet gösteren Sağlık Enstitüsü Derneği (SED) bu misyonu yüklenerek, başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu hafta SED’in kurallara uyma ve denetimlerle ilgili çarpıcı istatistikler içeren araştırmalarına değinmek istiyorum.

Türkiye’de polis sayısı düşük, trafik denetimleri artmalı

Türkiye’deki trafik polisi sayısı, diğer ülkelere göre oldukça düşükmüş. AB üye ülkeleri başta olmak üzere çoğu ülkede ortalama 200-250 kişiye 1 polis düşerken, Türkiye’de bu sayı ortalama 400 kişiye 1 polismiş. Yargıtay kararı ile gizli radar kontrolü yapılamayan ülkemizde, Trafik Kanunu’nun ve ilgili yönetmeliğin gerek yerleşim yerlerinde, gerekse şehirlerarası yollarda, hem açık, hem de gizli radar kontrollerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde değiştirilmesi gereklidir. Özellikle Fransa’da, trafikte kimliği gizlenmiş trafik polisi araçları ile araçlarının hızını anlık yol, hava ve trafik durumuna göre uydurmayan sürücüler tespit edilerek, kazalar önlenmeye çalışılıyor.

Araştırmalar daha sıkı denetim istendiğini gösteriyor

Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı

Prof. Dr. Elif Dağlı, polis bölgesinde (yerleşim yeri) 9.000 ölümlü ve yaralanmalı çarpışmaya, karşın jandarma bölgesinde 1.350 çarpışma yaşandığına dikkat çekti ve yerleşim yerinde can kaybı ve yaralanmayla meydana gelen kazaların daha fazla olduğunu belirtti. Bu nedenle yerleşim yerindeki denetimlerin önemine değinen Dağlı, Türkiye’de yurttaşların yüzde 43’ünün trafik denetimlerinin tüm hukuksal düzenlemeler için sistematik ve eşit olarak gerçekleştirildiğini söylerken, yüzde 56’sı denetimlerin yetersiz veya hiç tesirli olmadığı görüşünde olduğuna vurgu yapıyor. Araştırmadan elde edilen bu sonuç, yerleşim yerlerinde sürücülerin “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak” kusurunun öncelikli problem olduğuna işaret ediyor.

Tüm yollarda belirtilen hız limitlerine kesinlikle uyulması ve ayrıca, trafiğin, yolun ve hava koşullarının gereklerine göre hız ayarı yapılması gerekiyor. Kazaların önlenmesine yönelik çalışmaların, bilincin yaratılmasının ve denetimlerin her zaman ve her yerde yapılmasının çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Güvenli Sürüş eğitimlerinin özellikle bu konuda sürücüleri bilinçlendirdiği, değişken koşullarda ve farklı zeminlerde hangi hızlarda seyretmeleri gerektiğini çarpıcı şekilde öğretiyor.

Küresel Yol Güvenliği Programı kapsamında Quirk Global Strategies’in Türkiye’de, rastgele seçilmiş 800 yetişkin ile (+18) gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, ‘Trafik kanunları/kuralları Türkiye’de daha iyi uygulansa idi, daha fazla insan kurallara uyardı’ diyenlerin oranı yüzde 90. Buna uyumlu olarak, “Trafik kurallarının/ kanunlarının daha iyi uygulanması, daha az kaza, yaralanma ve ölüm demektir” diyenler de yüzde 96 olarak bulgulanmış. Emniyet kemeri takma ve çocuk koltuğu kullanma gibi kanunların sıkı şekilde uygulanmasını da yurttaşlar tarafından yüzde 86 oranında “çok önemli” bulunuyor.

Şuna eminim ki, kurallara uymayanları azınlık durumuna düşürebilirsek, daha çağdaş ve trafik bilinci oluşmuş bir yeni nesil yetiştirebiliriz.

Türk sürücülerin kurallara uyma konusunda çok ciddi sıkıntısı var. Özellikle ticari araç kullananlar her türlü kural ihlalini yapabileceklerini düşünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.