Tolga ÖZGÜL

Auto Show - - DOSYA -

Operasyonel kiralama her ölçekte işletmeye ve bireylere kaynakları etkin kullanma ve verimlilik adına birçok avantaj sunuyor. Çokuluslu ve büyük yerel işletmeler bu avantajları uzun zaman önce keşfetti ve araç filolarını operasyonel kiralama yöntemiyle oluşturmaya başladılar. Günümüzde orta ve küçük ölçekli işletmeler ve bireyler de operasyonel kiralama yöntemini ve sağladığı kolaylıkları keşfetmeye başladılar. Verimlilik adına sunduğu avantajların daha geniş kesimler tarafından zaman içinde anlaşılmasıyla operasyonel kiralama ülkemizde daha da yaygınlaşacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.