Fethi ALTINYUVA

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - FKA Genel Sekreteri

Bugüne kadar beş mali destek programına çıkan ajansımız bölgede 152 projeye destek verdi. Ajansın sağladığı 35 milyon TL’lik desteğe, yatırımcılar da eş finansman yolu ile katkı verdi. Üç yıl içinde bölgede 65 milyon TL’lik yatırım oluştu.

Bugüne kadar beş mali destek programına çıkan Fırat Kalkınma Ajansı, bölgede 152 projeye destek verdi. Ajansımız sağladığı 35 milyon TL’lik desteğe, yatırımcılar da eş finansman yolu ile katkı sağlayarak, üç yıl içinde bölgede 65 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturdu

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Türkiye’nin 26 bölgesinde kurulan ajanslardan biri olarak 2009 yılında, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerini kapsayan TRB1Bölgesi’nde çalışmalarına başladı. Ajanslar genel manada, kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirerek, bölgelerinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için gereken plan, program ve araçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulama rolü üstlenmektedir. Bu rolün bölgemizde yorumlanışı Fırat Kalkınma Ajansı’nın vizyonunu meydana getirdi. Bu doğrultuda ajansımızın vizyonu ‘bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle Türkiye’nin gelişimine ilham kaynağı olma’ sözleriyle belirlendi.

Kalkınma odaklı çalışan diğer kamu kurumlarının yanında kalkınma ajansları, yereli önceleme ve yereli dinleme anlayışına bağlı olarak kurulmuşlardır. Ajanslarda, bölge için yapılacak projelere yerelde karar vermek ve bunu yaparken bütün paydaşların fikirlerine ve tecrübelerine açık olma amacı güdülmektedir. Bugüne kadar beş mali destek programına çıkan Fırat Kalkınma Ajansı, bölgede 152 projeye destek verdi. Ajansımız sağladığı yaklaşık 35 milyon TL’lik desteğe, yatırımcılar da eş finansman yolu ile katkı sağlayarak, üç yıl içinde bölgede 65 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturdu. Elazığ’da ise destek almaya hak kazanan toplam proje sayısı 55’e ulaşmış, bu projeler için ajansın tahsis ettiği kaynak tutarı 11.2 milyon TL’yi buldu. Desteklenen bu projelere yatırımcının da yüzde 50 eş finansman koymasıyla Elazığ’da gerçekleşmesi öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 22 milyon TL’dir. Bahsi geçen programlar kapsamında Elazığ ilinde uygulanacak projelere sağlanacak destek tutarı, Elazığ’ın TRB1 Bölgesi illeri içindeki nüfus oranının üstünde olması dikkat çekmektedir. Ancak destek vermek, Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerinin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Hibe programlarının yanında üzerinde hassasiyetle durulan faaliyet alanları; yereldeki işletmelerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte dünya ile bölgemiz arasında bir iletişim ve tanıtım ağı kurulması, yabancı yatırımcının bölgeye çekilmesi ve yer- li yatırımcıların ürünlerinin ulusal pazarlara açılmasının sağlanması şeklinde özetlenebilir.

Yeni projelerle ilin ekonomik anlamda potansiyeli artacak

FKA’nın Elazığ’da gerek mali destekler ve gerekse paydaşlarla yaptığı işbirlikleriyle yürütülen projeler arasında Elazığ OSB’de Lojistik Merkezi Kurulması Projesi ve Elazığ İli Süt Toplama Merkezleri Projeleri özelikle ilin ekonomik alanda potansiyelini artırmaya yönelik faaliyetleri içermektedir. “Elazığ OSB’de Lojistik Merkezi Kurulması Projesi” kapsamında OSB’mizde yükleme noktası tesis edilerek, demiryolu kullanımıyla yatırımcılar için önemli harcamalardan biri olan nakliye konusunda büyük avantajlar sağlanacak. “Elazığ İli Süt Toplama Merkezleri Oluşturma Projesi” kapsamında ise, Elazığ’da değerlendirilemeyen süt potansiyelinin işlenebilir süt haline getirilmesini sağlanarak, hem süt işleme tesislerinin ihtiyacı olan soğutulmuş süt ihtiyacı karşılanacak hem de küçük süt üreticilerinin varlıklarını sürdürebilmeleri amaçlanacak. Bünyemizde yılın belli dönemleri sunulan mali desteklerin yanı sıra bölgesel kalkınma için önem arz eden faaliyetlere doğrudan mali destek sağlamak amacıyla yıl boyunca açık olan “doğrudan faaliyet desteği“bulunuyor. Ayrıca kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerin artırılmasına yönelik teknik ve mali destek programlarına da sahibiz. Bu desteklerden sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yararlanabiliyor.

Tanıtıma önem verdik

Uluslararası pazarlara açılmada tanıtımın büyük önemi olması nedeniyle FKA olarak bölge illerini ulusal ve uluslararası etkinliklerde tanıtmaya yönelik çalışmalara önem verdik. Dünyanın en büyük 5’inci turizm fuarı olan EMITT Fuarı ve Japonya’da düzenlenen JATA Turizm Fuarı’na FKA koordinasyonu ile katılan turizm sektöründen firmalar ve bazı kamu kurumları ilin tanıtımını yaptı. Yine Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde düzenlenen “Elazığ Günleri’ne” katılım sağlanmış, il dışında bulunan Elazığlı iş adamları ile ilişkiler geliştirilmiştir. Ajans ayrıca yaptığı çalışmalarla bölgede proje yapma kültürünün yerleştirilmesi konusunda da çalışmaktadır. Bu anlamda FKA’nın gerek bölgeye gerekse Elazığ’a en önemli katkısı, kurum ve kuruluşları sosyal veya ekonomik projeler geliştirilmesi konusunda harekete geçirmesidir. İllerde bulunan yatırım destek ofislerinin yatırımcılara yönelik hazırlamış oldukları çalışmalar, sunulan danışmalık hizmetleri ve yatırımcıların bürokratik olarak tıkanacağı noktalarda izin ve ruhsat işlemlerinin yatırımcı adına tek elden ücretsiz bir şekilde takip edilmesi gibi hizmetler ile yatırımcılara önemli katkılar sunuldu. 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik yasası ile yerelde bulunan yatırımcılar; “Genel Teşvik Uygulamaları” kapsamında yapacakları yatırım için genel teşvik belgesi başvurularını yatırım destek ofislerine yapabileceklerdir.

İlimizde tarım, hayvancılık ve madencilik sektörleri çok cazip

Türkiye’nin doğuya açılan noktasında yer alan ve tarih boyunca Fırat nehrinden beslenerek, medeniyetlere ev sahipliği yapan antik şehir Harput’un devamı olan Elazığ, tarım ve hayvancılık, su ürünleri, madencilik sektörlerinde yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor. Alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye’de birinci sırada yer alan Elazığ, bu alandaki ihracatın yüzde 25’ini tek başına karşılıyor. Türkiye’deki krom potansiyelinin yüzde 45’lik bölümü ile Elazığ, dünya krom sektöründe önemli bir paya sahip. Ayrıca 20’nin üzerinde faklı mermer türü barındıran şehir, Beyaz Saray gibi prestij binaları süsleyen vişne mermeri ile anılıyor. Elazığ, ayrıca bakır ve demir madenlerinde de zengin yataklara sahip. Tarımsal anlamda ise coğrafi işaretli Öküzgözü ve Boğazkereüzümleri, önemli bir marka değerine sahiptir. Fırat üzerinde kurulu Keban ve Karakaya Baraj gölleri ve Hazar Gölü’nün çevrelediği doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle Elazığ, “Doğunun Tarihi Yarımadası” olarak da adlandırılabilir. Bu anlamda Elazığ, hem kültür hem de doğa turizmi anlamında doğuda yükselen bir değer olacaktır. Bölgenin devlet teşviklerinden yüksek oranlarda faydalanması, güvenli uygun yatırım ortamına, yatırımları destekleyecek kurumsal altyapıya, nitelikli işgücüne ve zengin sosyal imkânlara sahip olması yatırımcılar için bölgeyi cazip bir hale getirmektedir.

Elazığ’da destek almaya hak kazanan toplam proje sayısı 55’e ulaştı, bu projeler için ajansın tahsis ettiği kaynak tutarı 11.2 milyon TL’yi buldu. Desteklenen bu projelere yatırımcının da yüzde 50 eş finansman koymasıyla Elazığ’da gerçekleşmesi öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 22 milyon TL’dir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.